بالابر از گروه تجهیزات کارگاهی توسط البرز ابزار شامل لیفتر مگنتی و وینچ برقی و بالابر برقی محک و بالابر 4 کاره می باشد.

نمایش یک نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36
وینچ برقی 250 کیلویی محک
بستن

بالابر برقی ۲۵۰ كیلوئی ۱۲ متری محک PA 250 A/12

۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
دارای قابلیت بار کشی تا 250 کیلوگرم در ارتفاع توان 510 وات دارای گیربکس پرقدرت فلزی بالابر برقي محک داراي قلاب و قرقره اضافه جهت دوبل کردن بکسل به همراه کنترلر بالا- پايين - استوپ داراي استوپ زمان جمع شدن بکسل دارای یک سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش محک
وینچ برقی 250 کیلویی محک
بستن

بالابر برقی ۲۵۰ كیلوئی ۲۲ متری محک PA 250 A/22

۱۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
دارای قابلیت بار کشی تا 250 کیلوگرم در ارتفاع توان 510 وات دارای گیربکس پرقدرت فلزی بالابر برقي محک داراي قلاب و قرقره اضافه جهت دوبل کردن بکسل به همراه کنترلر بالا- پايين - استوپ داراي استوپ زمان جمع شدن بکسل دارای یک سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش محک
بالابر برقی 400 کیلویی محک
بستن

بالابر برقی ۴۰۰ كیلوئی ۱۲ متری محک PA 400 A/12

۱۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال
دارای قابلیت بار کشی تا 400 کیلوگرم در ارتفاع توان 980 وات دارای گیربکس پرقدرت فلزی بالابر برقي محک داراي قلاب و قرقره اضافه جهت دوبل کردن بکسل به همراه کنترلر بالا- پايين - استوپ داراي استوپ زمان جمع شدن بکسل دارای یک سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش محک
بالابر برقی 400 کیلویی محک
بستن

بالابر برقی ۴۰۰ كیلوئی ۲۲ متری محک PA 400 A/22

۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
دارای قابلیت بار کشی تا 400 کیلوگرم در ارتفاع توان 980 وات دارای گیربکس پرقدرت فلزی بالابر برقي محک داراي قلاب و قرقره اضافه جهت دوبل کردن بکسل به همراه کنترلر بالا- پايين - استوپ داراي استوپ زمان جمع شدن بکسل دارای یک سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش محک
بالابر برقی 400 کیلویی محک
بستن

بالابر برقی ۶۰۰ كیلوئی ۱۲ متری محک PA 600 A/12

۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال
دارای قابلیت بار کشی تا 600 کیلوگرم در ارتفاع توان 1200 وات دارای گیربکس پرقدرت فلزی بالابر برقي محک داراي قلاب و قرقره اضافه جهت دوبل کردن بکسل به همراه کنترلر بالا- پايين - استوپ داراي استوپ زمان جمع شدن بکسل دارای یک سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش محک
بالابر برقی 400 کیلویی محک
بستن

بالابر برقی ۶۰۰ كیلوئی ۲۲ متری محک PA 600 A/22

۱۶,۶۰۰,۰۰۰ ریال
دارای قابلیت بار کشی تا 600 کیلوگرم در ارتفاع توان 1200 وات دارای گیربکس پرقدرت فلزی بالابر برقي محک داراي قلاب و قرقره اضافه جهت دوبل کردن بکسل به همراه کنترلر بالا- پايين - استوپ داراي استوپ زمان جمع شدن بکسل دارای یک سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش محک
بالابر برقی 400 کیلویی محک
بستن

بالابر برقی ۸۰۰ كیلوئی ۱۲ متری محک PA 800 A/12

۱۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال
دارای قابلیت بار کشی تا 800 کیلوگرم در ارتفاع توان 1300 وات دارای گیربکس پرقدرت فلزی بالابر برقي محک داراي قلاب و قرقره اضافه جهت دوبل کردن بکسل به همراه کنترلر بالا- پايين - استوپ داراي استوپ زمان جمع شدن بکسل دارای یک سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش محک
بالابر برقی 400 کیلویی محک
بستن

بالابر برقی ۸۰۰ كیلوئی ۲۲ متری محک PA 800 A/22

۱۸,۲۰۰,۰۰۰ ریال
دارای قابلیت بار کشی تا 800 کیلوگرم در ارتفاع توان 1300 وات دارای گیربکس پرقدرت فلزی بالابر برقي محک داراي قلاب و قرقره اضافه جهت دوبل کردن بکسل به همراه کنترلر بالا- پايين - استوپ داراي استوپ زمان جمع شدن بکسل دارای یک سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش محک
بالابر برقی یک تن محک
بستن

بالابر برقی ۱۰۰۰ كیلوئی ۱۲ متری محک PA 1000 A/12

۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
دارای قابلیت بار کشی تا یک تن در ارتفاع توان 1600 وات دارای گیربکس پرقدرت فلزی بالابر برقي محک داراي قلاب و قرقره اضافه جهت دوبل کردن بکسل به همراه کنترلر بالا- پايين - استوپ داراي استوپ زمان جمع شدن بکسل دارای یک سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش محک
بالابر برقی یک تن محک
بستن

بالابر برقی ۱۰۰۰ كیلوئی ۱۸ متری محک PA 1000 A/18

۲۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال
دارای قابلیت بار کشی تا 1000 کیلوگرم در ارتفاع توان 1300 وات دارای گیربکس پرقدرت فلزی بالابر برقي محک داراي قلاب و قرقره اضافه جهت دوبل کردن بکسل به همراه کنترلر بالا- پايين - استوپ داراي استوپ زمان جمع شدن بکسل دارای یک سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش محک
بالابر برقی یک تن محک
بستن

بالابر برقی ۱۲۰۰ كیلوئی ۱۲ متری محک PA 1200 A/12

۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال
دارای قابلیت بار کشی تا 1.2 تن در ارتفاع توان 1600 وات دارای گیربکس پرقدرت فلزی بالابر برقي محک داراي قلاب و قرقره اضافه جهت دوبل کردن بکسل به همراه کنترلر بالا- پايين - استوپ داراي استوپ زمان جمع شدن بکسل دارای یک سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش محک
بالابر برقی یک تن محک
بستن

بالابر برقی ۱۲۰۰ كیلوئی ۱۸ متری محک PA 1200 A/18

۲۷,۸۰۰,۰۰۰ ریال
دارای قابلیت بار کشی تا 1200 کیلوگرم در ارتفاع توان 1600 وات دارای گیربکس پرقدرت فلزی بالابر برقي محک داراي قلاب و قرقره اضافه جهت دوبل کردن بکسل به همراه کنترلر بالا- پايين - استوپ داراي استوپ زمان جمع شدن بکسل دارای یک سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش محک