بالابر از گروه تجهیزات کارگاهی توسط البرز ابزار شامل لیفتر مگنتی و وینچ برقی و بالابر برقی محک و بالابر 4 کاره می باشد.

نمایش یک نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36
وینچ برقی 250 کیلویی محک
بستن

بالابر برقی ۲۵۰ كیلوئی ۱۲ متری محک PA 250 A/12

۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
دارای قابلیت بار کشی تا 250 کیلوگرم در ارتفاع توان 510 وات دارای گیربکس پرقدرت فلزی بالابر برقي محک داراي قلاب و قرقره اضافه جهت دوبل کردن بکسل به همراه کنترلر بالا- پايين - استوپ داراي استوپ زمان جمع شدن بکسل دارای یک سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش محک
وینچ برقی 250 کیلویی محک
بستن

بالابر برقی ۲۵۰ كیلوئی ۲۲ متری محک PA 250 A/22

۱۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
دارای قابلیت بار کشی تا 250 کیلوگرم در ارتفاع توان 510 وات دارای گیربکس پرقدرت فلزی بالابر برقي محک داراي قلاب و قرقره اضافه جهت دوبل کردن بکسل به همراه کنترلر بالا- پايين - استوپ داراي استوپ زمان جمع شدن بکسل دارای یک سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش محک
بالابر برقی 400 کیلویی محک
بستن

بالابر برقی ۴۰۰ كیلوئی ۱۲ متری محک PA 400 A/12

۱۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال
دارای قابلیت بار کشی تا 400 کیلوگرم در ارتفاع توان 980 وات دارای گیربکس پرقدرت فلزی بالابر برقي محک داراي قلاب و قرقره اضافه جهت دوبل کردن بکسل به همراه کنترلر بالا- پايين - استوپ داراي استوپ زمان جمع شدن بکسل دارای یک سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش محک
بالابر برقی 400 کیلویی محک
بستن

بالابر برقی ۴۰۰ كیلوئی ۲۲ متری محک PA 400 A/22

۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
دارای قابلیت بار کشی تا 400 کیلوگرم در ارتفاع توان 980 وات دارای گیربکس پرقدرت فلزی بالابر برقي محک داراي قلاب و قرقره اضافه جهت دوبل کردن بکسل به همراه کنترلر بالا- پايين - استوپ داراي استوپ زمان جمع شدن بکسل دارای یک سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش محک
بالابر برقی 400 کیلویی محک
بستن

بالابر برقی ۶۰۰ كیلوئی ۱۲ متری محک PA 600 A/12

۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال
خصوصيات بالابر برقي / وينچ برقي 250 الي 1200 کيلويي محک:

بالابر برقي محک داراي قلاب و قرقره اضافه جهت دوبل کردن بکسل
به همراه کنترلر بالا- پايين - استوپ
داراي استوپ زمان جمع شدن بکسل
در حالت بکسل دوبل (دو قلابه) قدرت دوبرابر و سرعت نصف ميشود
يک سال ضمانت و 10 سال خدمات پس از فروش محک
بالابر برقی 400 کیلویی محک
بستن

بالابر برقی ۶۰۰ كیلوئی ۲۲ متری محک PA 600 A/22

۱۶,۶۰۰,۰۰۰ ریال
خصوصيات بالابر برقي / وينچ برقي 250 الي 1200 کيلويي محک:

بالابر برقي محک داراي قلاب و قرقره اضافه جهت دوبل کردن بکسل
به همراه کنترلر بالا- پايين - استوپ
داراي استوپ زمان جمع شدن بکسل
در حالت بکسل دوبل (دو قلابه) قدرت دوبرابر و سرعت نصف ميشود
يک سال ضمانت و 10 سال خدمات پس از فروش محک
بالابر برقی 400 کیلویی محک
بستن

بالابر برقی ۸۰۰ كیلوئی ۱۲ متری محک PA 800 A/12

۱۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال
خصوصيات بالابر برقي / وينچ برقي 250 الي 1200 کيلويي محک:

بالابر برقي محک داراي قلاب و قرقره اضافه جهت دوبل کردن بکسل
به همراه کنترلر بالا- پايين - استوپ
داراي استوپ زمان جمع شدن بکسل
در حالت بکسل دوبل (دو قلابه) قدرت دوبرابر و سرعت نصف ميشود
يک سال ضمانت و 10 سال خدمات پس از فروش محک
بالابر برقی 400 کیلویی محک
بستن

بالابر برقی ۸۰۰ كیلوئی ۲۲ متری محک PA 800 A/22

۱۸,۲۰۰,۰۰۰ ریال
خصوصيات بالابر برقي / وينچ برقي 250 الي 1200 کيلويي محک:

بالابر برقي محک داراي قلاب و قرقره اضافه جهت دوبل کردن بکسل
به همراه کنترلر بالا- پايين - استوپ
داراي استوپ زمان جمع شدن بکسل
در حالت بکسل دوبل (دو قلابه) قدرت دوبرابر و سرعت نصف ميشود
يک سال ضمانت و 10 سال خدمات پس از فروش محک
بالابر برقی 1200 كیلوئی 18 متری محک PA 1200 A/18
بستن

بالابر برقی ۱۰۰۰ كیلوئی ۱۲ متری محک PA 1000 A/12

۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
خصوصيات بالابر برقي / وينچ برقي 250 الي 1200 کيلويي محک:

بالابر برقي محک داراي قلاب و قرقره اضافه جهت دوبل کردن بکسل
به همراه کنترلر بالا- پايين - استوپ
داراي استوپ زمان جمع شدن بکسل
در حالت بکسل دوبل (دو قلابه) قدرت دوبرابر و سرعت نصف ميشود
يک سال ضمانت و 10 سال خدمات پس از فروش محک
بالابر برقی 1200 كیلوئی 18 متری محک PA 1200 A/18
بستن

بالابر برقی ۱۰۰۰ كیلوئی ۱۸ متری محک PA 1000 A/18

۲۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال
خصوصيات بالابر برقي / وينچ برقي 250 الي 1200 کيلويي محک:

بالابر برقي محک داراي قلاب و قرقره اضافه جهت دوبل کردن بکسل
به همراه کنترلر بالا- پايين - استوپ
داراي استوپ زمان جمع شدن بکسل
در حالت بکسل دوبل (دو قلابه) قدرت دوبرابر و سرعت نصف ميشود
يک سال ضمانت و 10 سال خدمات پس از فروش محک
بالابر برقی 1200 كیلوئی 18 متری محک PA 1200 A/18
بستن

بالابر برقی ۱۲۰۰ كیلوئی ۱۲ متری محک PA 1200 A/12

۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال
خصوصيات بالابر برقي / وينچ برقي 250 الي 1200 کيلويي محک:

بالابر برقي محک داراي قلاب و قرقره اضافه جهت دوبل کردن بکسل
به همراه کنترلر بالا- پايين - استوپ
داراي استوپ زمان جمع شدن بکسل
در حالت بکسل دوبل (دو قلابه) قدرت دوبرابر و سرعت نصف ميشود
يک سال ضمانت و 10 سال خدمات پس از فروش محک
بالابر برقی 1200 كیلوئی 18 متری محک PA 1200 A/18
بستن

بالابر برقی ۱۲۰۰ كیلوئی ۱۸ متری محک PA 1200 A/18

۲۷,۸۰۰,۰۰۰ ریال
خصوصيات بالابر برقي / وينچ برقي 250 الي 1200 کيلويي محک:

بالابر برقي محک داراي قلاب و قرقره اضافه جهت دوبل کردن بکسل
به همراه کنترلر بالا- پايين - استوپ
داراي استوپ زمان جمع شدن بکسل
در حالت بکسل دوبل (دو قلابه) قدرت دوبرابر و سرعت نصف ميشود
يک سال ضمانت و 10 سال خدمات پس از فروش محک